Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
ul.Poznańska 16, 64-361 Miedzichowo
tel.: 61 44 10 200
info@biblioteka-miedzichowo.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
Filia w Bolewicach
ul.Nowa 2, 64-305 Bolewicach
tel.: 61 44 11 718
info@biblioteka-bolewice.pl

Miedzichowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dodano: 13.11.2014
Zapraszamy studentów MUTW na wyjazd do kina w Międzyrzeczu 20 listopada 2014 r. na godz. 10:00.
Odjazd z Bolewic o godz. 8.15 – zbiórka przy banku ( ul. Szkolna)
Odjazd z Miedzichowa o godz. 8.30 – zbiórka przy banku ( ul. Poznańska)
 
"Bo­go­wie" to opo­wieść o pol­skim le­ka­rzu, który w la­tach 80. do­ko­nał pierw­sze­go w Pol­sce uda­ne­go przeszcze­pu serca. Prze­pro­wa­dzo­na przez Re­li­gę ope­ra­cja to nie tylko me­dycz­ne osią­gnię­cie, które po­zwo­li­ło ura­to­wać życie ty­się­cy pa­cjen­tów. Wyj­mu­jąc serce z ludz­kie­go ciała, Re­li­ga prze­ła­mał mo­ral­ne, kul­tu­ro­we i re­li­gij­ne tabu.

 

Dodano: 03.11.2014
UWAGA!
Zmiana godzin zajęć teatralnych w dniu 07.11.2014r.:
dla słuchaczy z Bolewic zajęcia odbędą się
w godzinach 16.30 - 18.00,
a dla słuchaczy z Miedzichowa 18.15 - 19.00
Dodano: 29.10.2014

Zajęcia z cyklu nowe gotowanie z Panią Pauliną Oliwą,

które miały odbyć się 14.11.2014 r. w Miedzichowie

zostały przesunięte na 21.11.2014 r.

Dodano: 28.10.2014

24 października 2014 roku w Zespole Szkół w Bolewicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a także studenci. Do grona studentów Uniwersytetu dołączyła Pani Kazimiera Modystach, która uroczyście została włączona przez Prof. Dr hab. Janusza Skoczylasa, Honorowego Rektora Miedzichowskiego Uniwersytetu.