Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka-miedzichowo.pl  Data publikacji strony internetowej: 2017-12-20

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie  informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2022-01-14 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Plewa
 • E-mail:info@biblioteka-miedzichowo.pl
 • Telefon: +48 61 44 10 200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
 • Adres: ul. Poznańska 16
 • E-mail:info@biblioteka-miedzichowo.pl
 • Telefon: +48 61 44 10 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie         
  Budynek użyteczności publicznej to obiekt wolnostojący, parterowy, konstrukcji murowanej. Ogrzewanie budynku na bazie podłączenia do budynku sąsiadującego tj,. budynek Urzędy Gminy w Miedzichowie – cieplik , ogrzewanie gazowe. Obiekt wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. W poziomie parteru znajduje się wypożyczalnia książek-biblioteka, wraz czytelnią i pomieszczenia socjalnym na końcu budynku. W korytarzu na wejściu znajduję się jedno pomieszczenie gospodarcze( po prawej stronie wchodząc do biblioteki) , oraz łazienka (po lewej stronie wchodząc do biblioteki) dostosowana osób niepełnosprawnych ruchowo (uchwyty). Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korytarz wejściowy na parterze umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo.
 2. Filia w Bolewicach Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie

Budynek użyteczności publicznej to obiekt wolnostojący, podpiwniczony, piętrowy. Ogrzewanie budynku – gazowe. Lokal biblioteki wyposażony w instalację wentylacyjno-grawitacyjną. Główna działalność tj. obsługa czytelników w budynku w filii w Bolewicach  znajduje się na  parterze budynku piętrowego, konstrukcji murowanej. Platforma zewnętrzna z dojazdem na parter zainstalowana przy schodach zewnętrznych, weście od lewej strony budynku (dzwonek).  Pomieszczenia w parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Po wejściu do budynku lub wjeździe platformą na parter po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się wypożyczalnia dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo (zachowane odstępy między regałami ) Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost po wejściu do budynku na parterze  Budynek  posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. (na wprost platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych) Piętro budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu braku możliwości wejścia (klatka schodowa). Na piętrze znajduje się czytelnia z miejscami siedzącymi (kanapy, stoły z krzesłami), po wejściu na piętro osoba znajduje się w czytelni ,  po lewej stronie znajduje się biuro (opracowanie zbiorów) , po prawej stronie sala spotkań z przejściem do aneksu kuchennego. Biuro dyrektora znajduje się po prawe stornie po wejściu do sali spotkań.  

Skip to content