Historia Miedzichowskiego UTW

Wiosną 2011 roku z inicjatywy pochodzącego i mieszkającego w  Bolewicach Wójta Gminy Miedzichowo doktora Stanisława Piechoty podjęto starania o utworzenie gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego działalność adresowana miała być dla mieszkańców wsi – nie tylko największych – Miedzichowa i Bolewic, lecz także mniejszych tworzących barwny i wyjątkowo piękny pejzaż Gminy: Grudnej, Jabłonki, Zachodzka, Lewiczynka, Piotrów… by wymienić zaledwie kilka z nich. Zadaniem Uniwersytetu, oprócz działalności wpisującej się w tradycję kształcenia ustawicznego ukierunkowanego na seniorów, miało być także budowanie wewnętrznej integracji pośród mieszkańców różnych miejscowości.

Rezultaty tego na początku nieśmiałego projektu przerosły wszelkie oczekiwania osób zaangażowanych w rozwijanie idei gminnego uniwersytetu. Na uroczystej inauguracji I roku działalności, która odbyła się 20 października 2011 roku zgromadziło się ponad sto osób, które zapragnęły rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i pasje. Ale także spotykać się ze znajomymi, przyjaciółmi i tymi, którzy wkrótce znajomymi mieli się stać.

Idea Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaczęła nabierać rozmachu i barw, a jednocześnie tworzona „uczelnia” niczym nie ustępowała swoimi strukturami oraz programem Bolońskiej Alma Mater – najstarszemu uniwersytetowi Europy. Co prawda jedynie w wymiarze symbolicznym, jednak z pełnymi honorami oraz zaangażowaniem, na czele Uniwersytetu stanął Rektor, a pełnienia tej zaszczytnej funkcji podjął się prof. dr hab. Janusz Skoczylas na co dzień pracujący w Instytucie Geologii Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Za sprawy programowe i organizacyjne odpowiedzialni są Dziekani, których funkcja jest również emblematyczna, oraz Rada Programowa składająca się mieszkańców Miedzichowa i Bolewic. 

Patronat honorowy nad działalnością gminnej uczelni sprawują Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak  oraz Pani Prezydentowa Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska. 

Nie da się ukryć, że tak znamienici Patroni mobilizują do intensywnej pracy, staranności a przede wszystkim odpowiedzialności za podejmowaną inicjatywę, która formalnie wpisana jest w działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

STUDENCI

            Głównymi adresatami działalności Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są seniorzy zamieszkujący teren Gminy Miedzichowo. Proponowane zajęcia są nie tylko szansą na poszerzenie swojej wiedzy, umiejętności, zaspokojenie pasji, ale nade wszystko stanowią okazję do spotkań, których wielu osobom, zwłaszcza w dojrzałym wieku brakuje. Uniwersytet zgodnie z klasyczną ideą daje możliwość spotkania wielu osobowości, nieznanych wcześniej tematów, zagadnień, konfrontacji opinii a także radości, które bez tej przestrzeni pozostałyby nieuwidocznione.

Rozpiętość tematyczna zajęć w dużym stopniu spełnia nadzieje i oczekiwania studentów.

Uzupełnieniem cotygodniowej dydaktyki są wykłady odbywające się raz w miesiącu (dla większej integracji organizowane naprzemiennie w Bolewicach i Miedzichowie) prowadzone przez pasjonatów, specjalistów, wykładowców UAM.

Dodatkową atrakcją są wyjazdy Słuchaczy – wycieczki, wyjścia do kina w ramach „Kina dla Seniora”, wyjazdy na basen, do teatru, czy opery.

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021:

 • LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • JOGA
 • WARSZTATY KULINARNE
 • SPOTKANIA LITERACKO- FILMOWE
 • RĘKODZIEŁO
 • SEKCJA GIER
 • MALARSTWO / RYSUNEK
 • AEROBIC
 • SEKCJA NORDIC WALKING
 • PRZYRODA
 • SEKCJA ROWEROWA

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

 • WYCIECZKI
 • WYKŁADY
 • WYJŚCIA DO KINA
 • WYJAZDY NA BASEN
Skip to content