Historia Biblioteki w Miedzichowie

W roku 2008, udało się pozyskać środki na modernizację głównej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie, która diametralnie zmieniła swój wizerunek. Dzięki temu znacznie poszerzyła grono swych użytkowników, czego dowodem są odbywające się w niej od 11 lat stałe spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i już prawie od 10 lat Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest sekcją biblioteki.

Skip to content