Historia Filii w Bolewicach

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie Filii w Bolewicach

Przez 62 lata istnienia (1958 – 2020) bolewicka filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie, służyła mieszkańcom Bolewic na miarę swoich możliwości. Niezmiennie sprzyjała poszerzaniu kontaktu z kulturą, wspierała edukację i rozwój najmłodszych czytelników, odgrywała istotną rolę w nawiązywaniu więzi społecznych.

Dziś oddana do użytku 1 października 2020r. , wyremontowana i rozbudowana filia, przyciąga uwagę nowoczesnym wyglądem i i wielkością. Zachwycają także wnętrza o wysmakowanej estetyce. Małe i niefunkcjonalne pomieszczenia zastąpiły otwarte, komfortowe przestrzenie, sprzyjające organizacji spotkań autorskich, wykładów, warsztatów czy wystaw. Budynek został całkowicie zmodernizowany, a obok niego wygospodarowano teren zielony, na którym przy sprzyjającej pogodzie będą mogły się odbywać się rozmaite wydarzenia kulturalne. Przed wejściem stanął mały bibliobox — wrzutnia umożliwiająca oddawanie książek także wtedy, kiedy biblioteka będzie nieczynna. Udogodnieniem dla czytelników z niepełnosprawnością ruchową jest przyschodowa platforma ułatwiająca dostanie się do wypożyczalni.

HISTORIA

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej bolewickiej biblioteki pochodzi z grudnia 1958 roku, a zatem biblioteka liczy sobie 62 lata (w 2020r.). Powstała po 9 latach funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie i jest jej jedyną filią. Zanim osiadła w obecnie zajmowanym budynku, kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Na samym początku, czyli w końcu lat 50. minionego, wtedy jeszcze Gromadzka Biblioteka Publiczna w Bolewicach mieściła się przy ul. Świebodzińskiej 8 w sali wiejskiej. Maleńkie pomieszczenie, jakie na nią przeznaczono pomieścić musiało parę tysięcy książek otrzymanych z Ministerstwa Kultury, a dodatkowo — jak wspominają zatrudniane wówczas kolejno bibliotekarki — był schowkiem z jednym stolikiem, który podczas spotkań w sali wiejskiej pełnił również funkcję garderoby. W takich warunkach pracowały pierwsze bolewickie bibliotekarki — Irena Loba (także sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej w Bolewicach) i Daniela Strugała. Po nich pracą biblioteki kierowała Helena Łopata. Kierownikiem biblioteki przez krótki czas był Zdzisław Nowak, również krótko pracowała w niej Bogusława Furmaniak.

Siedziba Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Bolewicach o. Nowy Tomyśl
lata 50-te – Sala wiejska w Bolewicach ul. Świebodzińska 8
(poszukujemy starej fotografii z tamtych lat)

Dopiero dzięki staraniom uporowi Danuty Pogonowskiej, w latach 60. udało się przenieść księgozbiór z tego maleńkiego pomieszczenia na przeciwną stronę ulicy Świebodzińskiej, do mieszkania prywatnego w budynku oznaczonym numerem 20. Mimo że nie było to wymarzone miejsce, na bibliotekę (obok znajdowała się masarnia, więc najczęściej panowało tam przenikliwe zimno), na prowadzenie działalności bibliotecznej udało się wygospodarować dwa pomieszczenia, a prowadzona przez Danutę Pogonowską biblioteka zaczęła bardzo prężnie działać.

Siedziba Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Bolewicach
o. Nowy Tomyśl – lata 60-te
– mieszkanie prywatne przy ul. Świebodzińskiej 20
źródło: google maps – ujęcie po 2010r.
(poszukujemy starej fotografii z tamtych lat)

W 1971 roku ukończono budowę budynku, w którym obecnie mieści się biblioteka i oddano go do użytku Gromady Bolewice, która funkcjonowała w nim niespełna rok, ponieważ w 1972 roku gromady w Polsce zlikwidowano. Budynek na ulicy Nowej zajęła więc Szkoła Gromadzka w Bolewicach, a jego północną część (w której obecnie znajdują się mieszkania prywatne) objęła Biblioteka Publiczna Gminy Miedzichowo, umieszczając tam swoją Filię w Bolewicach. Stan taki nie trwał jednak długo, bo kiedy budynek pod koniec lat 80. opuściła szkoła, władze gminne po raz kolejny zadecydowały o przeniesieniu siedziby biblioteki, tym razem do salki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolewicach, sąsiadującej z budynkiem na ul. Nowej. Budynek, wybudowany przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Bolewic, miał zostać sprzedany na mieszkania prywatne. Dopiero interwencja ówczesnego wojewody i jego decyzja — protokolarne przekazanie piętra budynku na działalność biblioteki, a parteru na usługi Poczty Polskiej — zagwarantowała bibliotece pozostanie w zajmowanych dotąd pomieszczeniach. W tym trudnym okresie lat 80. i 90. miedzichowską biblioteką i jej filią w Bolewicach kierowała Maria Bayer, która przechodząc w 2006 roku na emeryturę, przekazała stery tej instytucji w ręce Anny Plewy.


Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Miedzichowo Filii w Bolewicach
pow. Nowy Tomyśl – lata 70 i 80-te, ul. Nowa 2
Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Miedzichowo Filii w Bolewicach
pow. Nowy Tomyśl – lata 90-te z siedzibą w Sali OSP ul. Sportowa 33

Znajdujące się na piętrze budynku pomieszczenia filii bibliotecznej w Bolewicach, stanowiły dwa niewielkie pomieszczenia, z niezwykle skromnym zapleczem. Kiedy Poczta Polska, po restrukturyzacji, zmieniła lokalizację swej agencji, powierzchnia biblioteki nieoficjalnie zwiększyła się nieco o dodatkowe pomieszczenie na parterze. Wszystkie pomieszczenia biblioteki były małe, ciasne, nieustawne i niefunkcjonalne. Półki z książkami znajdowały się także na korytarzu, a brak miejsca na szerzej zakrojoną działalność kulturalną i edukacyjną zmuszał do przenoszenia organizowanych przez bibliotekę wydarzeń na salę wiejską lub do szkoły.

Od lewej siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Miedzichowo Filii w Bolewicach pow. Nowy Tomyśl – koniec lat 90-tych ul. Nowa 2 . W części środkowej mieściła się placówka Poczty Polskiej, natomiast z prawej mieszkania prywatne.
Od lewej siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Miedzichowo Filii w Bolewicach pow. Nowy Tomyśl – koniec lat 90-tych ul. Nowa 2
Mural biblioteczny znajdujący się na placu zabaw w Bolewicach, który stał się symbolem starań o modernizację Filii miedzichowskiej biblioteki.

Do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura bibliotek”, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie, z wnioskiem na modernizację bolewicka biblioteka, zgłaszana była się od wielu lat. Motywację do tych starań dawał fakt, że już raz z powodzeniem, w roku 2008, udało się pozyskać środki na modernizację głównej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie, która diametralnie zmieniła swój wizerunek. Dzięki temu znacznie poszerzyła grono swych użytkowników, czego dowodem są odbywające się w niej od 11 lat stałe spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i już prawie od 10 lat Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest sekcją biblioteki.

Na udział w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2016-2020, bez wahania zgodził się Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota, który od dawna snuł plany o stworzeniu nowoczesnej biblioteki dla mieszkańców. Wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Miedzichowie pomógł sprostać wymaganiom, jakie nakładał na nas udział w tej edycji programu, m. in. przeprowadził zmianę własności budynków biblioteki i zadbał o zapewnienie — stanowiących wkład własny do projektu — środków finansowych na realizację zadania, co przy wielu innych ważnych gminnych przedsięwzięciach, nie było sprawą łatwą.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa biblioteki i wyposażenie budynku filii w Bolewicach” otrzymało ministerialne dofinansowanie w wysokości 730 511 zł, przy finansowym wkładzie własnym w wysokości 176 575 zł oraz rzeczowym wkładzie własnym w kwocie 151 800. Ogółem koszt zadania wyniósł 1 058 886 zł.

Na jesieni w 2019 roku Biblioteka w Bolewicach, na czas przebudowy i rozbudowy została przeniesiona na ulicę Szkolną 4, w miejsce dawnej szwalni. Prace remontowe rozpoczęto w październiku 2020 roku, termin ich zakończenia przewidziano na 31 grudnia br. Obiekt został jednak oddany do użytku na trzy miesiące przed terminem. Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu biblioteki jest prezentacja części wystawy 1. edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Wydawnictwa „Dwie Siostry” pt. „Jasnowidze”, a swoją obecnością uświetnili ją m. in.: Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota oraz wspierających go w tych staraniach poseł na Sejm RP Marcin Porzucek i Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński.

W efekcie powstała biblioteka dysponująca obecnie przestrzenią funkcjonalną, bezpieczną i przyjazną czytelnikowi w każdym wieku, stwarzającą wiele nowych możliwości do działania. Piękna aranżacja budynku i jego wnętrz to dzieło projektantek Ewy Łodygi oraz Marty Widajewicz-Nowakowskiej. Dokumentację projektową wykonał architekt Andrzej Tomasik, prace remontowe przeprowadziła firma Norberta Chudego NOR BUD z Bolewic, a nad ich przebiegiem czuwał inspektor nadzoru Zenon Czajka.

Obecnie biblioteką jako dyrektor zarządza Anna Plewa. Na stanowisku bibliotekarza pracują Anna Stawińska odpowiedzialna również za Uniwersytet Trzeciego Wieku, Anna Walczak zajmująca się opracowywaniem zbiorów oraz Agnieszka Michałowska – animator, zajmująca się również oprawą wizualną oraz mediami społecznościowymi, natomiast funkcję głównej księgowej pełni Agata Trzaskowska.

Biblioteka po przebudowie i rozbudowie oddana do użytku 1 października 2020r.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Skip to content